Údržba fasády a jej čistenie

90-fotolia_64459348.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka od Jakuba:


Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, ako má prebiehať údržba fasády PCI Multiputz ZS a jej čistenie? Môžeme použiť vysokotlakový čistič alebo nejaký saponát?

 

 

Odborník radí:

 

Pre ETICS je nutné zaistiť pravidelnú údržbu a starostlivosť podobne ako pre ucelený stavebný objekt.
Je nutné najmä:
- Každý rok – kontrolovať klampiarske prvky a styky s nadväzujúcimi konštrukciami (najmenej 1× za rok), zaistiť funkčnosť týchto miest a zamedziť vnikaniu vody do ETICS.
- Každých 3 – 5 rokov – očistenie fasády (podľa druhu, rozsahu a stupňa znečistenia) + obnovenie biotickej ochrany.
- Každých 10 – 15 rokov – náter fasády fasádnou farbou.
 
Čistenie omietok za sucha – odstránenie mechanických nečistôt voľne zachytených na fasáde. Ometanie zmetákom, povysávanie vysávačom so zmetákovým nadstavcom atď.
Čistenie omietok za mokra – odstránenie znečistenia pevne zachyteného na fasáde. Musí byť vykonané tak, aby nedošlo k rozmazaniu nečistôt, odreniu, poškriabaniu alebo inému poškodeniu vrchnej omietky alebo omietky s náterom. Používa sa umytie pitnou vodou, prípadne s prídavkom bežného saponátu, pri nízkom tlaku za pomoci tlakového čistiaceho prístroja (teplota vody max. +35 °C, tlak max. 50 barov, nesmie sa používať rotačná tryska). Vhodnosť čistiaceho prístroja, jeho príslušenstvo a pracovný postup konzultujte s výrobcom prístroja. Je nutné zaistiť, aby voda nevnikla pod omietku a do systému, najmä v miestach napojenia na nadväzujúce konštrukcie (okná, dvere, oplechovanie a iné).

 

Čistenie omietok kyselinami, hydroxidmi alebo abrazívnymi prostriedkami neodporúčame!

Ochrana fasády pred biologickým napadnutím najmä v oblastiach, kde je zvýšené riziko biologického napadnutia fasády sa odporúča v pravidelných intervaloch obnovenia funkčnej ochrany fasády. V týchto prípadoch sa musí umyť fasáda a následne ošetriť špeciálnym ochranným náterom. Početnosť týchto opatrení závisí najmä od konkrétnych miestnych podmienok (ako sú napr. lokálna mikroklíma, poveternostné podmienky, častý výskyt hmiel, blízkosť vodných plôch, blízka vegetácia, tvar budovy, rozmery ríms a klampiarskych prvkov atď.).

 

 

 

 

 


Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Počasie | Celá SR

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Slovensko
IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

Tel.: +421 41 7631 483
Fax.: +421 41 7631 484
pci-sk@pci-group.eu
Odborno-technickí poradcovia PCI

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia / Imprint / Ochrana dát

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá