Podmienky použitia

 

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ stránok www.fasadnestudio.sk  týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia používania internetovej prezentácie (ďalej len podmienky) na adrese www.fasadnestudio.sk.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať alebo užívajú internetové stránky (ďalej len uživatelia).

Prevádzkovateľom internetových stránok www.fasadnestudio.sk je BASF Slovensko spol. s r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. 

2. Používanie internetových stránok

Užívať stránky www.fasadnestudio.sk inak než pre vlastnú potrebu (ako celok, tak aj jednotlivé súčasti) bez súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom.

Prístup a používanie stránok www.fasadnestudio.sk pre vlastnú potrebu je bezplatné.

Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty stránok www.fasadnestudio.sk je zakázané. Právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok má len prevádzkovateľ.

3. Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ neručí za úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré uživateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok www.fasadnestudio.sk.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostrednictvom stránok www.fasadnestudio.sk. Prevádzkovateľ nenesie ani žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.fasadnestudio.sk.

4. Ochrana osobných údajov

Odoslanie formulára v sekcii meno sekcie na stránkach www.fasadnestudio.sk môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov uživateľa v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. V takom prípade bude prevádzkovateľ s týmito údajmi zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi. Tieto údaje sú vyžadované len pre nadviazanie kontaktov s uživateľmi, ktorí formulár odoslali. Osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa.

5. Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.fasadnestudio.sk, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

 

Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Počasie | Celá SR

Počasie
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Slovensko
IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

Tel.: +421 41 7631 483
Fax.: +421 41 7631 484
pci-sk@pci-group.eu
Odborno-technickí poradcovia PCI

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia / Imprint / Ochrana dát

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá